Op deze pagina vindt u alle rapportages omtrent schoolinspectie, GGD-controles en onderliggende belangrijke documenten.

Downloaden

Pedagogisch beleidsplan (Feb 2024)

Downloaden

Beleidsplan Gezondheid en Veiligheid (mrt 2024)

Downloaden

Coachplan (2024)

Downloaden

Klachtenregeling Juniorcollege (Dec 2023)

Downloaden

Recent rapport GGD van na-controle (Juniorcollege BSO Definitief rapport NO 240125 kr)

Downloaden

Recent rapport GGD van jaarlijks onderzoek (Juniorcollege BSO Definitief rapport JO 240125 kr)

Downloaden

Concept rapportage herstelonderzoek JuniorCollege 30AA Ministerie van Onderwijs

Downloaden

Schoolgids 2023-2024