BSO

Buitenschoolse opvang (BSO)

Juniorcollege is een particuliere basisschool die ouders een dagarrangement biedt. Dit houdt in dat er naast onderwijs ook buitenschoolse opvang is. De BSO is alleen voor de kinderen van de school, er worden geen kinderen van andere (buurt)scholen toegelaten. De opvang en de school hebben gezamenlijk het pedagogisch beleid ontwikkeld en geschreven. Het pedagogisch beleid beschrijft hoe medewerkers omgaan met de kinderen en werken aan de ontplooiingskansen.

Door het benoemen van onze visie en uitgangspunten wordt aan de medewerkers, ouders en andere betrokkenen inzichtelijk gemaakt hoe we werken aan de pedagogische kwaliteit en continuïteit. Reflectie en professionaliteit zijn sleutelwoorden als het gaat om ons pedagogisch handelen te verantwoorden en te verbeteren. Reflecteren op eigen handelen is van belang, maar ook de dialoog met collega’s kan tot nadenken stemmen, vragen oproepen en tot verbetering van de kwaliteit leiden.

Wilt u meer weten over de werkwijze van onze BSO, leest u dan ons pedagogisch beleid

LRK Number : 301804102​