Onze visie op particulier onderwijs

Particulier onderwijs

Particulier onderwijs houdt in dat wij niet bekostigd worden door de rijksoverheid. U, als ouder, betaalt onze kosten. Hiervoor krijgt uw kind les in kleine klassen, persoonlijke begeleiding, individuele sturing zowel verstandelijk (cognitief) als sociaal-emotioneel.

De Inspectie van het Onderwijs (Ministerie van Onderwijs) doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van ons onderwijs. Juniorcollege voldoet aan alle eisen gesteld door de inspectie, zie de rapporten.

Jaar Link Rapport
2018 Rapport Onderwijsinspectie Juniorcollege
2017 de Onderwijsinspectie niet langs geweest en is er geen rapport opgesteld.
2016 Rapport Onderwijsinspectie Bizzie Kids Basic
2015 In 2015 is de Onderwijsinspectie niet langs geweest en is er geen rapport opgesteld.
2014 Rapport Onderwijsinspectie Bizzie Kids Basic
2013 Rapport Onderwijsinspectie Bizzie Kids Basic

Passend onderwijs

Ieder kind is anders, ieder kind leert in een ander tempo, daarom geven wij uw kind het onderwijs dat het nodig heeft. Samen met uw kind (en u) bepalen wij het tempo en de leermogelijkheden. Zo halen wij het beste uit uw kind. Wij stemmen het leerprogramma af op de mogelijkheden van uw kind en geven het veel individuele begeleiding teneinde een zo hoog mogelijk resultaat te bereiken.

We nemen LIB- toetsen en de CITO Doorstroemtoets af, om te zien waar uw kind extra begeleiding nodig heeft; zo werken we samen naar een einddoel. Er zijn extra materialen voor kinderen die meerbegaafd zijn en voor kinderen die de stof wat langzamer tot zich nemen.

Rust, regelmaat en ritme

Rust, reinheid, regelmaat… Het klinkt ouderwets, maar structuur is erg belangrijk voor uw kind. Een kind voelt zich veilig als hij of zij precies weet wanneer er wat gaat gebeuren. Wij zorgen voor een duidelijk dagritme.

In tegenstelling tot de meeste scholen in Nederland, hebben wij een dagritme dat iedere dag hetzelfde is. Wij beginnen om 09.00 uur ’s ochtends en eindigen iedere dag om 15.30 uur (ook op woensdag).

Uit onderzoek blijkt: “Optimale leermomenten bij een optimaal schoolrooster vanuit het perspectief van onderwijsrendement. Dus streven naar lessen tussen 9-12 en tussen 14 en 16.30 uur. Nieuwe stof kun je ’s ochtends introduceren en ’s middags herhalen om optimaal gebruik te maken van de geheugenfunctie”.

Dit doen we zonder onderbreking van studie- en margedagen en er zijn ook geen tussenvakanties (herfst-, voorjaars- en meivakantie). We hebben twee onderbrekingen in een jaar; de zomervakantie (laatste vrijdag in juni tot 1 september) en vier weken kerstvakantie.

Visie op het kind, onderwijs en opvoeding

In de visie van Juniorcollege staat het kind centraal. We gaan voor een liefdevolle omgeving waar het kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Veiligheid en respect voor elkaar dragen bij aan een goede sociaal-emotionele vorming van het kind.

Ons pedagogisch plan is grotendeels geënt op de visie van Maria Montessori.

“Het kind heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Om deze natuurlijke drang te bevorderen is een aantal voorwaarden nodig. Het bieden van genegenheid, geborgenheid, bevestiging, individuele aandacht en het stellen van duidelijke grenzen”. (Wel wijzen wij erop, dat Juniorcollege geen Montessorischool is.)

Verder is de lichamelijke ontwikkeling van het kind belangrijk. Bij Juniorcollege wordt er iedere dag gesport of aan beweging gedaan. We eten tussen de middag gezamenlijk. De kinderen mogen geen eigen pauzehapjes en lunch meenemen. Ook krijgen de kinderen dagelijks fruit en melkproducten. Een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest.