Informatie

Algemene informatie

Schoolkalender

De schooltijden zijn van 09.00 uur tot 15.30 uur.
Het kind mag vanaf 07.00 uur gebracht worden en moet voor 19.00 uur gehaald worden.
Het dagritme ziet er als volgt uit:
07.00 – 09.00 uur binnenkomst en vrije activiteit op de BSO
09.00 – 09.30 uur leesactiviteit
09.30 – 12.30 uur onderwijsactiviteiten
12.30 – 13.30 uur gezamenlijk eten bewegingsactiviteit
13.30 – 15.30 uur onderwijsactiviteiten
15.30 – 19.00 uur vrije activiteit/sport op de BSO
Vakanties en vrije dagen:
1 september 2023 Eerste schooldag en 15 jarig bestaan
16 december 2023 (14:00) t/m 14 januari 2024 Kerstvakantie
28 maart (12.00 uur) t/m 2 april 2024 Paasonderbreking
27 april 2024 Koningsdag
5 mei 2024 Bevrijdingsdag
9 mei t/m 12 mei 2024 Hemelvaartonderbreking
18 mei t/m 22 mei 2024 Pinksteronderbreking
24 t/m 26 juni 2024 Schoolkamp
28 juni 2024 Laatste schooldag

Schoolreglement

 • Als u uw kind inschrijft, conformeert u zich aan de regels opgesteld door de school.
 • Ieder kind is verplicht op school het schooluniform te dragen.
 • Het beleid op onze school wordt bepaald door de directeur en oprichter Jacqueline Imminga-Raadersma. Zij is ook altijd het eerste aanspreekpunt voor u als ouders.
 • Kinderen respecteren en accepteren elkaar.
 • Kinderen helpen elkaar.
 • Kinderen vechten niet met elkaar, schelden niet tegen elkaar en pesten elkaar niet. Een conflict wordt opgelost door met elkaar te praten. Lukt dit onderling niet, dan helpt de onderwijsmedewerker/buitenschoolse opvang medewerker om het conflict op te lossen.
 • Kinderen respecteren elkaars bezittingen.
 • De schooltijden zijn van 09.00 uur tot 15.30 uur. Het kind is verplicht om voor 09.00 uur op school te zijn en het mag pas na 15.30 uur gehaald worden.
 • Ouders/verzorgers kunnen in het schooljaar 2023 – 2024 in overleg met de directie één aaneengesloten week vakantie opnemen buiten de genoemde vakantiedagen.

Is er een probleem tussen ouders / leerlingen en onderwijsmedewerkers / medewerkers BSO ontstaan, dan kunnen ouders een afspraak maken met de directeur. De onderwijsmedewerkers / medewerkers BSO worden in eerste instantie niet belast met klachten.

Schooluniform

Sinds schooljaar 2011-2012 dragen de kinderen een schooluniform. Het aanschaffen van een schooluniform is voor ieder kind verplicht.  Er is gekozen voor een schooluniform om een aantal redenen.

 • Het is aangetoond dat een schooluniform een positieve invloed heeft op de onderlinge verhouding tussen kinderen. Doordat kinderen allemaal hetzelfde gekleed zijn, is iedereen gelijk.
 • Het scheelt u als ouder aanzienlijk in de kosten voor kleding. Uw zoon of dochter draagt vijf dagen per week het schooluniform.
 • Uit onderzoek is gebleken dat het de leerprestaties van de kinderen verhoogt.

 

Het schooluniform is bij het Juniorcollege te bestellen.