Onderwijsmedewerkers

Alle onderwijsmedewerkers hebben de diploma’s die wettelijk verplicht zijn om onderwijs te geven. Per 12 kinderen is er minstens één onderwijsmedewerker aanwezig.

We starten in 2018 met een samengestelde groep. Zodra er meer dan 12 tot 15 leerlingen in een groep zitten, starten we met een extra groep. Het uiteindelijke doel is per leerjaar één klas te hebben.

Kwaliteiten van onze onderwijsmedewerkers

Omgangsvormen en interactie tussen onderwijsmedewerkers en leerlingen:

  • De onderwijsmedewerker respecteert de individualiteit van elk kind. “Alle kinderen zijn gelijkwaardig, alle kinderen mogen er zijn, met alle kinderen kunnen we omgaan.” Dit willen we uitstralen. We luisteren naar de kinderen, dragen oplossingen aan waar nodig, corrigeren gedrag en taalgebruik.
  • De onderwijsmedewerker hanteert de regels zoals deze zijn vastgelegd in het schoolreglement. Zo stellen we grenzen en scheppen duidelijkheid voor het kind.
  • We spreken het kind op een correcte manier aan, met respect. We bevelen niet, maar vragen. We verwachten dit ook van het kind. Het kind wordt altijd gecorrigeerd als het vloekt, scheldt of beveelt. Er wordt geen grote mond geaccepteerd. We stimuleren het kind mondig te zijn op een respectvolle manier.
  • De onderwijsmedewerker is er altijd voor het kind, helpt het waar nodig, begeleidt het kind en zorgt ervoor, dat het geaccepteerd wordt binnen de groep.
  • De onderwijsmedewerker zorgt voor een goede sfeer, veiligheid en vertrouwen binnen de groep.
Jacqueline

Jacqueline Imminga

Directeur
image

Roger Rosner

Onderwijsmedewerker
image (1)

Marc Leeser

Onderwijsmedewerker
max2

Max Imminga

Onderwijsmedewerker (LIO)