Algemene informatie

Schoolkalender

De schooltijden zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Het kind mag vanaf 07.00 uur gebracht worden en moet voor 19.00 uur gehaald worden.

Het dagritme ziet er als volgt uit:

07.00 – 09.00 uur         binnenkomst en vrije activiteit op de BSO

09.00 – 09.30 uur         ontbijt

09.30 – 12.30 uur          onderwijsactiviteiten

12.30 – 13.30 uur           gezamenlijk eten bewegingsactiviteit

13.30 – 16.00 uur          onderwijsactiviteiten

16.00 – 19.00 uur          vrije activiteit/sport op de BSO

Vakanties en vrije dagen:

1september 2021                                                               Eerste schooldag

17 december 2021 (14:00) t/m  14 januari 2022            Kerstvakantie

14 april (12.00 uur) t/m 19 april 2022                               Paasonderbreking

27 april 2022                                                                        Koningsdag

5 mei 2022                                                                           Bevrijdingsdag

26 mei  t/m 29 mei 2022                                                  Hemelvaartonderbreking

4 juni t/m 7 juni 2022                                                         Pinksteronderbreking

21 en 22 juni 2022                                                                Schoolkamp

24 juni 2022                                                                          Laatste schooldag

Ouders/verzorgers kunnen in overleg met de directie één aaneengesloten week vakantie opnemen in het schooljaar buiten de hierboven genoemde vakantiedagen. Wilt u van deze week gebruikmaken dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de directie, minimaal drie weken voor de datum van vertrek.

Schoolreglement

  • Als u uw kind inschrijft, conformeert u zich aan de regels opgesteld door de school.
  • Ieder kind is verplicht op school het schooluniform te dragen.
  • Het beleid op onze school wordt bepaald door de directeur en oprichter Jacqueline Imminga-Raadersma. Zij is ook altijd het eerste aanspreekpunt voor u als ouders.
  • Kinderen respecteren en accepteren elkaar.
  • Kinderen helpen elkaar.
  • Kinderen vechten niet met elkaar, schelden niet tegen elkaar en pesten elkaar niet. Een conflict wordt opgelost door met elkaar te praten. Lukt dit onderling niet, dan helpt de onderwijsmedewerker/buitenschoolse opvang medewerker om het conflict op te lossen.
  • Kinderen respecteren elkaars bezittingen.
  • De schooltijden zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur. Het kind is verplicht om voor 09.00 uur op school te zijn en het mag pas na 16.00 uur gehaald worden.
 • Ouders/verzorgers kunnen in het schooljaar 2018 – 2019 in overleg met de directie één aaneengesloten week vakantie opnemen buiten de genoemde vakantiedagen.

Is er een probleem tussen ouders / leerlingen en onderwijsmedewerkers / medewerkers BSO ontstaan, dan kunnen ouders een afspraak maken met de directeur. De onderwijsmedewerkers / medewerkers BSO worden in eerste instantie niet belast met klachten.

Schooluniform

Sinds schooljaar 2011-2012 dragen de kinderen een schooluniform. Het aanschaffen van een schooluniform is voor ieder kind verplicht.  Er is gekozen voor een schooluniform om een aantal redenen.

  • Het is aangetoond dat een schooluniform een positieve invloed heeft op de onderlinge verhouding tussen kinderen. Doordat kinderen allemaal hetzelfde gekleed zijn, is iedereen gelijk.
  • Het scheelt u als ouder aanzienlijk in de kosten voor kleding. Uw zoon of dochter draagt vijf dagen per week het schooluniform.
 • Uit onderzoek is gebleken dat het de leerprestaties van de kinderen verhoogt.

Het schooluniform is bij het Juniorcollege te bestellen.